JEG ER EN FØDT OPTIMIST

Musik & tekst: Richard Carpenter / John Bettis
Dansk tekst: Lene Rytter

I min skoletid der fik jeg lært,
livet ka’ vær’ let – men også tem’lig svært.
Man er selv – som du ved –
helt sin egen lykkes smed –
det’ mit motto – så lyt til en ekspert…

Der er folk, som ikke har det let,
er man altid sur, så kør’ man hurtigt træt.
Hvis du bruger dit liv
på at være negativ,
skal du ikke regne med, jeg gi’r dig ret…

Jeg er en født optimist,
aldrig sur eller rigtig trist,
for godt humør gi’r livet større gnist.
Går det ikke, som du vil,
ja, så prøv dog en gang til –
se på mig, jeg er en født optimist.

Man tør dårligt åbne en avis,
det er ikke særlig muntert nyt, der gi’s.
Side op – side ned –
kun om ufred og strid,
smil og godt humør er blevet lagt på is.

Jeg syn’s, verden langt fra er perfekt,
der er megen uret til – det er korrekt.
De problemer, der er,
kunne løses hver især
med lidt vilje og positivitet…

Jeg er en født optimist…etc.